(EN / TH)

DLM432
430 mm (17”)

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

  

เครื่องตัดหญ้าไร้สายชนิดเข็นที่ออกแบบสำหรับการตัดหญ้าบนพื้นสนามขนาดไม่เกิน 950 ตร.ม.

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่


รายละเอียดทางเทคนิค