เครื่องดูดฝุ่นในกลุ่มอุตสาหกรรม INDUSTRY CLEANER

เครื่องดูดฝุ่นในกลุ่มอุตสาหกรรม INDUSTRY CLEANER

เครื่องดูดฝุ่นในกลุ่มอุตสาหกรรม

INDUSTRY CLEANER

25 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

ทอร์คกันสนุก ได้ความรู้ โดย

ทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องมือทำความสะอาด

Facebook : Makita Thailand Official พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลในรายการ