ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า MAKITA (เฉพาะกลุ่มเครื่องมือ)

ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า MAKITA (เฉพาะกลุ่มเครื่องมือ)

กติการ่วมสนุก : ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า MAKITA (เฉพาะกลุ่มเครื่องมือ) รุ่นใดก็ได้ รับทันที 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รุ่นเครื่องมือ สำหรับ ลูกค้าที่ลงทะเบียนแบบ ระบบบัญชีเท่านั้น ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องตามกติกา รับของรางวัลพร้อมจัดส่งฟรี จำนวนของรางวัล : 10 รางวัล ต่อ ครั้ง เงื่อนไข :ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 • การประกาศรางวัล ครั้งที่ 1 - ผู้โชคดีประจำเดือน เมษายน : ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 - ผู้โชคดีประจำเดือน พฤษภาคม : ประกาศผลวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3 - ผู้โชคดีประจำเดือน มิถุนายน: ประกาศผลวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4 - ผู้โชคดีประจำเดือน กรกฎาคม : ประกาศผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 5 - ผู้โชคดีประจำเดือน สิงหาคม : ประกาศผลวันที่ 10 กันยายน 2564 ครั้งที่ 6 - ผู้โชคดีประจำเดือน กันยายน : ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 7 - ผู้โชคดีประจำเดือน ตุลาคม : ประกาศผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 8 - ผู้โชคดีประจำเดือน พฤสจิกายน : ประกาศผลวันที่ 10 ธันวาคม 2564 • สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกกิจกรรมและแจกของรางวัลเฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้นผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดรายการเพียง 1 รางวัลเท่านั้นบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบทุกข้อและเป็นลูกค้าที่ ลงทะเบียนแบบ ระบบบัญชีเท่านั้นสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมสนุก รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รุ่น(เครื่อง) ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง ตลอดระยะเวลากิจกรรมหากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากที่ประกาศผลรางวัลของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดหากคณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการ พิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้